Έφιποι | Παραδοσιακός Ξενώνας Πινακάτες Πηλίου

Canyoning

Στο ανατολικό Πήλιο υπάρχουν πέντε (5) φαράγγια μικρής και μέτριας δυσκολίας. Όλα τα φαράγγια είναι πλήρως ασφαλισμένα και είναι χαρτογραφημένα. Εξειδικευμένες εταιρίες στο Βόλο και στο Πήλιο θα σας οδηγήσουν στα φαράγγια του Πηλίου και στα γάργαρα νερά τους. Καλύτερη εποχή για κατάβαση φαραγγιών είναι οι μήνες Μάρτιος έως Ιούνιος.

Mountain escapes : 00306932418001 Τσαγκαράδα soulis@mountainescapes.gr  www.mountainescapes.gr

Γιώργος Ανδρέου : 00306972662269 info@canyoning.gr  www.canyoning.gr